ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αναλαμβάνουμε κάθε είδους νομική υπηρεσία που αφορά ακίνητη περιουσία ήτοι  την απόκτηση και την πώληση ακίνητης περιουσίας, τον φορολογικό προγραμματισμό, και παρέχουμε τις νομικές μας υπηρεσίες και μετά την απόκτηση της ιδιοκτησίας. Η ομάδα μας μπορεί να σας συμβουλέψει σε κληρονομικά θέματα τόσο για κληρονομίες εξ’  αδιαθέτου όσο και εκ διαθήκης.

ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ
Σας συμβουλεύουμε σε όλα τα θέματα που αφορούν Γονικές Παροχές και δωρεές εν γένει, ώστε οι επιθυμίες σας να εκπληρωθούν και να γνωρίζετε εκ των προτέρων τις συνέπειες, οικονομικές ή μη, κάθε τέτοιας ενέργειάς σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
Διαχειριζόμαστε όλη την διαδικασία για Έλληνες που μένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να διεκδικήσουν την ελληνική υπηκοότητα.   

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ