Ολοκληρωμένη Νομική Υποστήριξη στην Ελλάδα:
Τομείς Ειδίκευσης της ΖΚΚ και Συνεργατών

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδους νομική υπηρεσία που αφορά ακίνητη περιουσία ήτοι την απόκτηση και την πώληση ακίνητης περιουσίας, τον φορολογικό προγραμματισμό, και παρέχουμε τις νομικές μας υπηρεσίες και μετά την απόκτηση της ιδιοκτησίας. Η ομάδα μας μπορεί να σας συμβουλέψει σε κληρονομικά θέματα τόσο για κληρονομίες εξ’ αδιαθέτου όσο και εκ διαθήκης.

Κληρονομικό Δίκαιο 

Η ομάδα μας γνωρίζει σε βάθος το ελληνικό κληρονομικό δίκαιο και μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με κληρονομιές εξ αδιαθέτου ή κληρονομιές με διαθήκη. Παρέχουμε επίσης ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με το ελληνικό κληρονομικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης και αναθεώρησης διαθηκών, του σχεδιασμού κληρονομιών και των υπηρεσιών κληρονομικής διαθήκης.

ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΔΩΡΕΕΣ

Σας συμβουλεύουμε σε όλα τα θέματα που αφορούν Γονικές Παροχές και δωρεές εν γένει, ώστε οι επιθυμίες σας να εκπληρωθούν και να γνωρίζετε εκ των προτέρων τις συνέπειες, οικονομικές ή μη, κάθε τέτοιας ενέργειάς σας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση όλων των διατυπώσεων για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια και διαβατήριο. Η ομάδα μας μπορεί να σας καθοδηγήσει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών απαιτήσεων, και να διασφαλίσει ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας και των διαβατηρίων.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οι έμπειροι δικηγόροι μας μπορούν να σας εκπροσωπήσουν σε οποιαδήποτε διαδικασία αστικής διαφοράς. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της επίλυσης διαφορών, της διαμεσολάβησης, της διαιτησίας και της εκπροσώπησης στο δικαστήριο. Η τεχνογνωσία μας περιλαμβάνει τον χειρισμό όλων των τύπων αστικών διαφορών, όπως εμπορικές διαφορές, είσπραξη χρεών, περιουσιακές διαφορές και εργατικό δίκαιο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει εξειδικευμένη καθοδήγηση σχετικά με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, η κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Η ομάδα μας είναι εξοπλισμένη για να σας βοηθήσει να καταχωρήσετε και να προστατεύσετε την πνευματική σας ιδιοκτησία στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας ότι τα δικαιώματά σας διασφαλίζονται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.